vajulitas.lt
Lietuviškai Angliškai Rusiškai
     

1 | 2 | 3   >   >>

Nuotrauka Originalus kodas Prekės informacija Mažmeninė kaina
2193708274, 2198578011, 9001667527, 2193708282, ZE064

Dulkių siurblio antgalis, 36mm, ELECTROLUX, su ratukais, originalus, ovalus VCBR-031

903151311 AUAG3800 AEG 910286966 Z8822GP ELECTROLUX 903151312 AUA3820 AEG 910286967 Z8821W ELECTROLUX 903151313 AUA3840T AEG 910286969 Z8825CBP ELECTROLUX 903151331 AUA3820 AEG 910286970 Z8830CST ELECTROLUX 903151332 AUA3840T AEG 910286971 Z8840B ELECTROLUX 903151343 AUAG3801 AEG 910286972 Z8860C ELECTROLUX 903151343 AUAG3801 AEG 910286973 Z8850CP ELECTROLUX 903151371 AUP3820R AEG 910286974 Z8860CS ELECTROLUX 903151373 AUP3840CST AEG 910286975 Z8860CB ELECTROLUX 903151418 AUSG3900 AEG 910286983 Z8820R ELECTROLUX 903151419 AUS3930 AEG 910286985 ULO20 ELECTROLUX 903151420 AUS3965P AEG 910286986 Z8822GP ELECTROLUX 903151433 AUS3965P AEG 910286987 ULO20 ELECTROLUX 903151434 AUS3930 AEG 910286988 Z8860C ELECTROLUX 903151448 AUSG3901 AEG 910286989 Z8860CS ELECTROLUX 903151448 AUSG3901 AEG 910286990 Z8852 ELECTROLUX 903151460 AUS3931R AEG 910286992 Z8830PT ELECTROLUX 903151461 AUS3931G AEG 910286995 Z8870P ELECTROLUX 903151462 AUS3966P AEG 910286997 Z8824CSP ELECTROLUX 903151466 AUS3931RUK AEG 910286999 ULO20 ELECTROLUX 903151467 AUS3966PUK AEG 903151305 ZUA3830P ELECTROLUX 910286917 AEL8815 AEG 903151306 ZUA3840 ELECTROLUX 910286917 AEL8815 AEG 903151310 ZUAG3800 ELECTROLUX 910286921 AEL8820 AEG 903151314 ZUA3820P ELECTROLUX 910286921 AEL8820 AEG 903151316 ZUAG3800 ELECTROLUX 910286936 AEL8820 AEG 903151318 ZUA3830P ELECTROLUX 910286939 AEL8840 AEG 903151320 ZUA3830P ELECTROLUX 910286942 AEL90 AEG 903151321 ZUA3840 ELECTROLUX 910286946 AEL90 UK AEG 903151323 ZUAG3800 ELECTROLUX 910286949 AG8800 AEG 903151325 ZUA3840 ELECTROLUX 910286949 AG8800 AEG 903151326 ZUA3840 ELECTROLUX 903151305 ZUA3830P ELECTROLUX 903151327 ZUA3820 ELECTROLUX 903151306 ZUA3840 ELECTROLUX 903151328 ZUA3821 ELECTROLUX 903151310 ZUAG3800 ELECTROLUX 903151335 ZUA3840P ELECTROLUX 903151314 ZUA3820P ELECTROLUX 903151339 ZUAG3800 ELECTROLUX 903151316 ZUAG3800 ELECTROLUX 903151340 ZUAG3801 ELECTROLUX 903151318 ZUA3830P ELECTROLUX 903151341 ZUAG3801 ELECTROLUX 903151320 ZUA3830P ELECTROLUX 903151342 ZUAG3801 ELECTROLUX 903151321 ZUA3840 ELECTROLUX 903151345 ZUAG3801 ELECTROLUX 903151323 ZUAG3800 ELECTROLUX 903151346 ZUAG3801 ELECTROLUX 903151325 ZUA3840 ELECTROLUX 903151347 ZUA3841 ELECTROLUX 903151326 ZUA3840 ELECTROLUX 903151350 ZUAG3801 ELECTROLUX 903151327 ZUA3820 ELECTROLUX 903151351 ZUAG3801 ELECTROLUX 903151328 ZUA3821 ELECTROLUX 903151352 ZUA3821P ELECTROLUX 903151335 ZUA3840P ELECTROLUX 903151353 ZUA3831PT ELECTROLUX 903151339 ZUAG3800 ELECTROLUX 903151354 ZUA3840CPT ELECTROLUX 903151340 ZUAG3801 ELECTROLUX 903151356 ZUP3820B ELECTROLUX 903151341 ZUAG3801 ELECTROLUX 903151357 ZUP3820BP ELECTROLUX 903151342 ZUAG3801 ELECTROLUX 903151359 ZUP3820G ELECTROLUX 903151345 ZUAG3801 ELECTROLUX 903151360 ZUP3820GP ELECTROLUX 903151346 ZUAG3801 ELECTROLUX 903151362 ZUP3820R ELECTROLUX 903151347 ZUA3841 ELECTROLUX 903151363 ZUP3820RP ELECTROLUX 903151350 ZUAG3801 ELECTROLUX 903151365 ZUP3840CS ELECTROLUX 903151351 ZUAG3801 ELECTROLUX 903151366 ZUP3840C ELECTROLUX 903151352 ZUA3821P ELECTROLUX 903151379 ZUA3840CKR ELECTROLUX 903151353 ZUA3831PT ELECTROLUX 903151380 ZUA3840P ELECTROLUX 903151354 ZUA3840CPT ELECTROLUX 903151381 ZUPG3801 ELECTROLUX 903151356 ZUP3820B ELECTROLUX 903151385 ZUA3822 ELECTROLUX 903151357 ZUP3820BP ELECTROLUX 903151387 ZUP3820GP ELECTROLUX 903151359 ZUP3820G ELECTROLUX 903151388 ZUP3820B ELECTROLUX 903151360 ZUP3820GP ELECTROLUX 903151389 ZUP3820GP ELECTROLUX 903151362 ZUP3820R ELECTROLUX 903151390 ZUP3840CS ELECTROLUX 903151363 ZUP3820RP ELECTROLUX 903151392 ZUA3841 ELECTROLUX 903151365 ZUP3840CS ELECTROLUX 903151393 ZUA3841 ELECTROLUX 903151366 ZUP3840C ELECTROLUX 903151397 ZUP3830 ELECTROLUX 903151379 ZUA3840CKR ELECTROLUX 903151401 ZUS3920 ELECTROLUX 903151380 ZUA3840P ELECTROLUX 903151402 ZUS3960 ELECTROLUX 903151381 ZUPG3801 ELECTROLUX 903151403 ZUS3980P ELECTROLUX 903151382 ZUPG3801 ELECTROLUX 903151405 ZUS3925 ELECTROLUX 903151383 ZUPG3801 ELECTROLUX 903151406 ZUS3920 ELECTROLUX 903151385 ZUA3822 ELECTROLUX 903151409 ZUS3930 ELECTROLUX 903151387 ZUP3820GP ELECTROLUX 903151412 ZUS3970P ELECTROLUX 903151388 ZUP3820B ELECTROLUX 903151413 ZUS3970P ELECTROLUX 903151389 ZUP3820GP ELECTROLUX 903151414 ZUS3970P ELECTROLUX 903151390 ZUP3840CS ELECTROLUX 903151415 ZUSG3900 ELECTROLUX 903151392 ZUA3841 ELECTROLUX 903151416 ZUSG3900 ELECTROLUX 903151393 ZUA3841 ELECTROLUX 903151421 ZUS3930 ELECTROLUX 903151397 ZUP3830 ELECTROLUX 903151422 ZUS3980P ELECTROLUX 903151401 ZUS3920 ELECTROLUX 903151424 ZUSG3900 ELECTROLUX 903151402 ZUS3960 ELECTROLUX 903151425 ZUS3940P ELECTROLUX 903151403 ZUS3980P ELECTROLUX 903151426 ZUSG3900 ELECTROLUX 903151405 ZUS3925 ELECTROLUX 903151428 ZUSG3900 ELECTROLUX 903151406 ZUS3920 ELECTROLUX 903151429 ZUS3970 ELECTROLUX 903151409 ZUS3930 ELECTROLUX 903151430 ZUS3960PT ELECTROLUX 903151412 ZUS3970P ELECTROLUX 903151431 ZUS3960 ELECTROLUX 903151413 ZUS3970P ELECTROLUX 903151435 ZUSG3900 ELECTROLUX 903151414 ZUS3970P ELECTROLUX 903151436 ZUS3940P ELECTROLUX 903151415 ZUSG3900 ELECTROLUX 903151438 ZUSG3900 ELECTROLUX 903151416 ZUSG3900 ELECTROLUX 903151439 ZUS3930 ELECTROLUX 903151421 ZUS3930 ELECTROLUX 903151440 ZUS3921 ELECTROLUX 903151422 ZUS3980P ELECTROLUX 903151445 ZUSG3901 ELECTROLUX 903151424 ZUSG3900 ELECTROLUX 903151446 ZUSG3901 ELECTROLUX 903151425 ZUS3940P ELECTROLUX 903151447 ZUSG3901 ELECTROLUX 903151426 ZUSG3900 ELECTROLUX 903151449 ZUS3922B ELECTROLUX 903151428 ZUSG3900 ELECTROLUX 903151450 ZUS3922B ELECTROLUX 903151429 ZUS3970 ELECTROLUX 903151451 ZUS3922R ELECTROLUX 903151430 ZUS3960PT ELECTROLUX 903151452 ZUS3922G ELECTROLUX 903151431 ZUS3960 ELECTROLUX 903151454 ZUS3932B ELECTROLUX 903151435 ZUSG3900 ELECTROLUX 903151455 ZUS3932G ELECTROLUX 903151436 ZUS3940P ELECTROLUX 903151456 ZUS3932B ELECTROLUX 903151438 ZUSG3900 ELECTROLUX 903151457 ZUS3932G ELECTROLUX 903151439 ZUS3930 ELECTROLUX 903151458 ZUS3962 ELECTROLUX 903151440 ZUS3921 ELECTROLUX 903151459 ZUS3964 ELECTROLUX 903151445 ZUSG3901 ELECTROLUX 903151463 ZUS3922R ELECTROLUX 903151446 ZUSG3901 ELECTROLUX 903151464 ZUS3922R ELECTROLUX 903151447 ZUSG3901 ELECTROLUX 903151465 ZUS3926 ELECTROLUX 903151449 ZUS3922B ELECTROLUX 903151470 ZUSG3901 ELECTROLUX 903151450 ZUS3922B ELECTROLUX 903151472 ZUSG3901 ELECTROLUX 903151451 ZUS3922R ELECTROLUX 903151474 ZUS3950P ELECTROLUX 903151452 ZUS3922G ELECTROLUX 903151475 ZUSG3900 ELECTROLUX 903151454 ZUS3932B ELECTROLUX 903151476 ZUSG3900 ELECTROLUX 903151455 ZUS3932G ELECTROLUX 903151483 ZUS3932WP ELECTROLUX 903151456 ZUS3932B ELECTROLUX 903151484 ZUS3932WP ELECTROLUX 903151457 ZUS3932G ELECTROLUX 903151485 USR21 ELECTROLUX 903151458 ZUS3962 ELECTROLUX 903152009 UMORIGIN ELECTROLUX 903151459 ZUS3964 ELECTROLUX 903152014 UMORIGIN ELECTROLUX 903151463 ZUS3922R ELECTROLUX 903152200 ZUAG3802KR ELECTROLUX 903151464 ZUS3922R ELECTROLUX 903152203 ZUA3822R ELECTROLUX 903151465 ZUS3926 ELECTROLUX 903152208 ZUA3822P ELECTROLUX 903151468 ZUSG3901 ELECTROLUX 903152217 UPORIGIN ELECTROLUX 903151469 ZUSG3901 ELECTROLUX 903152218 UPALLFLOOR ELECTROLUX 903151470 ZUSG3901 ELECTROLUX 903152219 UPDELUXE ELECTROLUX 903151471 ZUSG3901 ELECTROLUX 903152226 UPALLFLOOR ELECTROLUX 903151472 ZUSG3901 ELECTROLUX 903152227 ZUP3820RT ELECTROLUX 903151473 ZUSG3901 ELECTROLUX 903152400 Z8830PSK ELECTROLUX 903151474 ZUS3950P ELECTROLUX 903152401 Z8830PSK ELECTROLUX 903151475 ZUSG3900 ELECTROLUX 903152406 Z8840PT ELECTROLUX 903151476 ZUSG3900 ELECTROLUX 910286900 Z8810 ELECTROLUX 903151477 ZUSG3901 ELECTROLUX 910286901 Z8810P ELECTROLUX 903151483 ZUS3932WP ELECTROLUX 910286902 Z8815 ELECTROLUX 903151484 ZUS3932WP ELECTROLUX 910286903 Z8820 ELECTROLUX 903151485 USR21 ELECTROLUX 910286904 Z8820P ELECTROLUX 903152009 UMORIGIN ELECTROLUX 910286907 Z8830T ELECTROLUX 903152014 UMORIGIN ELECTROLUX 910286908 Z8840 ELECTROLUX 903152200 ZUAG3802KR ELECTROLUX 910286909 Z8850 ELECTROLUX 903152201 ZUAG3801 ELECTROLUX 910286910 Z8860 ELECTROLUX 903152203 ZUA3822R ELECTROLUX 910286911 Z8860T ELECTROLUX 903152208 ZUA3822P ELECTROLUX 910286913 Z8825P ELECTROLUX 903152217 UPORIGIN ELECTROLUX 910286914 Z8821 ELECTROLUX 903152218 UPALLFLOOR ELECTROLUX 910286915 Z8850P ELECTROLUX 903152219 UPDELUXE ELECTROLUX 910286916 Z8824P ELECTROLUX 903152220 UPGREEN ELECTROLUX 910286926 Z8821P ELECTROLUX 903152226 UPALLFLOOR ELECTROLUX 910286928 Z8841 ELECTROLUX 903152227 ZUP3820RT ELECTROLUX 910286929 Z8851 ELECTROLUX 903152400 Z8830PSK ELECTROLUX 910286930 EL7070 ELECTROLUX 903152401 Z8830PSK ELECTROLUX 910286934 Z8810 ELECTROLUX 903152406 Z8840PT ELECTROLUX 910286935 Z8830T ELECTROLUX 910286900 Z8810 ELECTROLUX 910286937 Z8811 ELECTROLUX 910286901 Z8810P ELECTROLUX 910286938 Z8861 ELECTROLUX 910286902 Z8815 ELECTROLUX 910286941 Z90 ELECTROLUX 910286903 Z8820 ELECTROLUX 910286943 ZG8800 ELECTROLUX 910286904 Z8820P ELECTROLUX 910286944 Z90 ELECTROLUX 910286907 Z8830T ELECTROLUX 910286945 Z90 ELECTROLUX 910286908 Z8840 ELECTROLUX 910286948 ZG8800 ELECTROLUX 910286909 Z8850 ELECTROLUX 910286951 Z8851 ELECTROLUX 910286910 Z8860 ELECTROLUX 910286952 Z8821PT ELECTROLUX 910286911 Z8860T ELECTROLUX 910286953 Z90 ELECTROLUX 910286913 Z8825P ELECTROLUX 910286956 Z8822 ELECTROLUX 910286914 Z8821 ELECTROLUX 910286958 ZG8800 ELECTROLUX 910286915 Z8850P ELECTROLUX 910286959 Z8810W ELECTROLUX 910286916 Z8824P ELECTROLUX 910286960 Z8810W ELECTROLUX 910286926 Z8821P ELECTROLUX 910286961 Z8810BP ELECTROLUX 910286928 Z8841 ELECTROLUX 910286962 Z8820B ELECTROLUX 910286929 Z8851 ELECTROLUX 910286963 Z8822R ELECTROLUX 910286930 EL7070 ELECTROLUX 910286965 Z8820WP ELECTROLUX 910286934 Z8810 ELECTROLUX 910286966 Z8822GP ELECTROLUX 910286935 Z8830T ELECTROLUX 910286967 Z8821W ELECTROLUX 910286937 Z8811 ELECTROLUX 910286969 Z8825CBP ELECTROLUX 910286938 Z8861 ELECTROLUX 910286970 Z8830CST ELECTROLUX 910286941 Z90 ELECTROLUX 910286971 Z8840B ELECTROLUX 910286943 ZG8800 ELECTROLUX 910286972 Z8860C ELECTROLUX 910286944 Z90 ELECTROLUX 910286973 Z8850CP ELECTROLUX 910286945 Z90 ELECTROLUX 910286974 Z8860CS ELECTROLUX 910286947 ZG8800 ELECTROLUX 910286975 Z8860CB ELECTROLUX 910286948 ZG8800 ELECTROLUX 910286983 Z8820R ELECTROLUX 910286951 Z8851 ELECTROLUX 910286985 ULO20 ELECTROLUX 910286952 Z8821PT ELECTROLUX 910286986 Z8822GP ELECTROLUX 910286953 Z90 ELECTROLUX 910286987 ULO20 ELECTROLUX 910286956 Z8822 ELECTROLUX 910286988 Z8860C ELECTROLUX 910286958 ZG8800 ELECTROLUX 910286989 Z8860CS ELECTROLUX 910286959 Z8810W ELECTROLUX 910286990 Z8852 ELECTROLUX 910286960 Z8810W ELECTROLUX 910286992 Z8830PT ELECTROLUX 910286961 Z8810BP ELECTROLUX 910286995 Z8870P ELECTROLUX 910286962 Z8820B ELECTROLUX 910286997 Z8824CSP ELECTROLUX 910286963 Z8822R ELECTROLUX 910286999 ULO20 ELECTROLUX 910286965 Z8820WP ELECTROLUX modeliams.
37.90 Eur 37.90 Eur

+

2193708274, 2198578011, 9001667527, 2193708282, ZE064

Dulkių siurblio antgalis, 36mm, ELECTROLUX, su ratukais, alternatyva, ovalus VCBR-065

AEG ELECTROLUX - AEL8815 - 910286917 AEG ELECTROLUX - AEL8820 - 910286921 ELECTROLUX - EL7070 - 910286930 ELECTROLUX - ULO20 - 910286985 ELECTROLUX - ULO20 - 910286987 ELECTROLUX - ULO20 - 910286999 ELECTROLUX - UMORIGIN - 903152009 ELECTROLUX - UMORIGIN - 903152014 ELECTROLUX - USR21 - 903151485 ELECTROLUX - Z8810 - 910286900 ELECTROLUX - Z8810 - 910286934 ELECTROLUX - Z8810BP - 910286961 ELECTROLUX - Z8810P - 910286901 ELECTROLUX - Z8810W - 910286959 ELECTROLUX - Z8810W - 910286960 ELECTROLUX - Z8811 - 910286937 ELECTROLUX - Z8815 - 910286902 ELECTROLUX - Z8820 - 910286903 ELECTROLUX - Z8820B - 910286962 ELECTROLUX - Z8820P - 910286904 ELECTROLUX - Z8820R - 910286983 ELECTROLUX - Z8820WP - 910286965 ELECTROLUX - Z8821 - 910286914 ELECTROLUX - Z8821P - 910286926 ELECTROLUX - Z8821PT - 910286952 ELECTROLUX - Z8821W - 910286967 ELECTROLUX - Z8822 - 910286956 ELECTROLUX - Z8822GP - 910286966 ELECTROLUX - Z8822GP - 910286986 ELECTROLUX - Z8822R - 910286963 ELECTROLUX - Z8824CSP - 910286997 ELECTROLUX - Z8824P - 910286916 ELECTROLUX - Z8825CBP - 910286969 ELECTROLUX - Z8825P - 910286913 ELECTROLUX - Z8830CST - 910286970 ELECTROLUX - Z8830PSK - 903152400 ELECTROLUX - Z8830PSK - 903152401 ELECTROLUX - Z8830PT - 910286992 ELECTROLUX - Z8830T - 910286907 ELECTROLUX - Z8830T - 910286935 ELECTROLUX - Z8840 - 910286908 ELECTROLUX - Z8840B - 910286971 ELECTROLUX - Z8841 - 910286928 ELECTROLUX - Z8850 - 910286909 ELECTROLUX - Z8850CP - 910286973 ELECTROLUX - Z8850P - 910286915 ELECTROLUX - Z8851 - 910286929 ELECTROLUX - Z8851 - 910286951 ELECTROLUX - Z8852 - 910286990 ELECTROLUX - Z8860 - 910286910 ELECTROLUX - Z8860C - 910286972 ELECTROLUX - Z8860C - 910286988 ELECTROLUX - Z8860CB - 910286975 ELECTROLUX - Z8860CS - 910286974 ELECTROLUX - Z8860CS - 910286989 ELECTROLUX - Z8860T - 910286911 ELECTROLUX - Z8861 - 910286938 ELECTROLUX - Z8870P - 910286995 ELECTROLUX - Z90 - 910286941 ELECTROLUX - Z90 - 910286944 ELECTROLUX - Z90 - 910286945 ELECTROLUX - Z90 - 910286953 ELECTROLUX - ZG8800 - 910286943 ELECTROLUX - ZUA3820 - 903151327 ELECTROLUX - ZUA3820P - 903151314 ELECTROLUX - ZUA3821 - 903151328 ELECTROLUX - ZUA3821P - 903151352 ELECTROLUX - ZUA3822 - 903151385 ELECTROLUX - ZUA3822P - 903152208 ELECTROLUX - ZUA3822R - 903152203 ELECTROLUX - ZUA3830P - 903151305 ELECTROLUX - ZUA3830P - 903151318 ELECTROLUX - ZUA3830P - 903151320 ELECTROLUX - ZUA3831PT - 903151353 ELECTROLUX - ZUA3840 - 903151306 ELECTROLUX - ZUA3840 - 903151321 ELECTROLUX - ZUA3840 - 903151325 ELECTROLUX - ZUA3840 - 903151326 ELECTROLUX - ZUA3840CKR - 903151379 ELECTROLUX - ZUA3840CPT - 903151354 ELECTROLUX - ZUA3840P - 903151335 ELECTROLUX - ZUA3840P - 903151380 ELECTROLUX - ZUA3841 - 903151347 ELECTROLUX - ZUA3841 - 903151392 ELECTROLUX - ZUA3841 - 903151393 ELECTROLUX - ZUAG3802KR - 903152200 ELECTROLUX - ZUP3820B - 903151356 ELECTROLUX - ZUP3820B - 903151388 ELECTROLUX - ZUP3820BP - 903151357 ELECTROLUX - ZUP3820G - 903151359 ELECTROLUX - ZUP3820GP - 903151387 ELECTROLUX - ZUP3820GP - 903151389 ELECTROLUX - ZUP3820R - 903151362 ELECTROLUX - ZUP3820RP - 903151363 ELECTROLUX - ZUP3830 - 903151397 ELECTROLUX - ZUP3840C - 903151366 ELECTROLUX - ZUP3840CS - 903151365 ELECTROLUX - ZUP3840CS - 903151390 ELECTROLUX - ZUPG3801 - 903151381 ELECTROLUX - ZUS3920 - 903151401 ELECTROLUX - ZUS3920 - 903151406 ELECTROLUX - ZUS3921 - 903151440 ELECTROLUX - ZUS3922B - 903151449 ELECTROLUX - ZUS3922B - 903151450 ELECTROLUX - ZUS3922G - 903151452 ELECTROLUX - ZUS3922R - 903151451 ELECTROLUX - ZUS3922R - 903151463 ELECTROLUX - ZUS3922R - 903151464 ELECTROLUX - ZUS3925 - 903151405 ELECTROLUX - ZUS3926 - 903151465 ELECTROLUX - ZUS3930 - 903151409 ELECTROLUX - ZUS3930 - 903151421 ELECTROLUX - ZUS3930 - 903151439 ELECTROLUX - ZUS3932B - 903151454 ELECTROLUX - ZUS3932B - 903151456 ELECTROLUX - ZUS3932G - 903151455 ELECTROLUX - ZUS3932G - 903151457 ELECTROLUX - ZUS3932WP - 903151483 ELECTROLUX - ZUS3932WP - 903151484 ELECTROLUX - ZUS3940P - 903151425 ELECTROLUX - ZUS3940P - 903151436 ELECTROLUX - ZUS3950P - 903151474 ELECTROLUX - ZUS3960 - 903151402 ELECTROLUX - ZUS3960 - 903151431 ELECTROLUX - ZUS3960PT - 903151430 ELECTROLUX - ZUS3962 - 903151458 ELECTROLUX - ZUS3964 - 903151459 ELECTROLUX - ZUS3970 - 903151429 ELECTROLUX - ZUS3970P - 903151412 ELECTROLUX - ZUS3970P - 903151413 ELECTROLUX - ZUS3970P - 903151414 ELECTROLUX - ZUS3980P - 903151403 ELECTROLUX - ZUS3980P - 903151422 ELECTROLUX - ZUSG3900 - 903151435
20.50 Eur 20.50 Eur

+

9001662106, 9001677922, ZE066, ZE115

Dulkių siurblio antgalis, 36mm, ELECTROLUX, su ratukais, parketui, alternatyva, ovalus VCBR-066

AEG ELECTROLUX - AEL8815 - 910286917 AEG ELECTROLUX - AEL8820 - 910286921 ELECTROLUX - EL7070 - 910286930 ELECTROLUX - ULO20 - 910286985 ELECTROLUX - ULO20 - 910286987 ELECTROLUX - ULO20 - 910286999 ELECTROLUX - UMORIGIN - 903152009 ELECTROLUX - UMORIGIN - 903152014 ELECTROLUX - USR21 - 903151485 ELECTROLUX - Z8810 - 910286900 ELECTROLUX - Z8810 - 910286934 ELECTROLUX - Z8810BP - 910286961 ELECTROLUX - Z8810P - 910286901 ELECTROLUX - Z8810W - 910286959 ELECTROLUX - Z8810W - 910286960 ELECTROLUX - Z8811 - 910286937 ELECTROLUX - Z8815 - 910286902 ELECTROLUX - Z8820 - 910286903 ELECTROLUX - Z8820B - 910286962 ELECTROLUX - Z8820P - 910286904 ELECTROLUX - Z8820R - 910286983 ELECTROLUX - Z8820WP - 910286965 ELECTROLUX - Z8821 - 910286914 ELECTROLUX - Z8821P - 910286926 ELECTROLUX - Z8821PT - 910286952 ELECTROLUX - Z8821W - 910286967 ELECTROLUX - Z8822 - 910286956 ELECTROLUX - Z8822GP - 910286966 ELECTROLUX - Z8822GP - 910286986 ELECTROLUX - Z8822R - 910286963 ELECTROLUX - Z8824CSP - 910286997 ELECTROLUX - Z8824P - 910286916 ELECTROLUX - Z8825CBP - 910286969 ELECTROLUX - Z8825P - 910286913 ELECTROLUX - Z8830CST - 910286970 ELECTROLUX - Z8830PSK - 903152400 ELECTROLUX - Z8830PSK - 903152401 ELECTROLUX - Z8830PT - 910286992 ELECTROLUX - Z8830T - 910286907 ELECTROLUX - Z8830T - 910286935 ELECTROLUX - Z8840 - 910286908 ELECTROLUX - Z8840B - 910286971 ELECTROLUX - Z8841 - 910286928 ELECTROLUX - Z8850 - 910286909 ELECTROLUX - Z8850CP - 910286973 ELECTROLUX - Z8850P - 910286915 ELECTROLUX - Z8851 - 910286929 ELECTROLUX - Z8851 - 910286951 ELECTROLUX - Z8852 - 910286990 ELECTROLUX - Z8860 - 910286910 ELECTROLUX - Z8860C - 910286972 ELECTROLUX - Z8860C - 910286988 ELECTROLUX - Z8860CB - 910286975 ELECTROLUX - Z8860CS - 910286974 ELECTROLUX - Z8860CS - 910286989 ELECTROLUX - Z8860T - 910286911 ELECTROLUX - Z8861 - 910286938 ELECTROLUX - Z8870P - 910286995 ELECTROLUX - Z90 - 910286941 ELECTROLUX - Z90 - 910286944 ELECTROLUX - Z90 - 910286945 ELECTROLUX - Z90 - 910286953 ELECTROLUX - ZG8800 - 910286943 ELECTROLUX - ZUA3820 - 903151327 ELECTROLUX - ZUA3820P - 903151314 ELECTROLUX - ZUA3821 - 903151328 ELECTROLUX - ZUA3821P - 903151352 ELECTROLUX - ZUA3822 - 903151385 ELECTROLUX - ZUA3822P - 903152208 ELECTROLUX - ZUA3822R - 903152203 ELECTROLUX - ZUA3830P - 903151305 ELECTROLUX - ZUA3830P - 903151318 ELECTROLUX - ZUA3830P - 903151320 ELECTROLUX - ZUA3831PT - 903151353 ELECTROLUX - ZUA3840 - 903151306 ELECTROLUX - ZUA3840 - 903151321 ELECTROLUX - ZUA3840 - 903151325 ELECTROLUX - ZUA3840 - 903151326 ELECTROLUX - ZUA3840CKR - 903151379 ELECTROLUX - ZUA3840CPT - 903151354 ELECTROLUX - ZUA3840P - 903151335 ELECTROLUX - ZUA3840P - 903151380 ELECTROLUX - ZUA3841 - 903151347 ELECTROLUX - ZUA3841 - 903151392 ELECTROLUX - ZUA3841 - 903151393 ELECTROLUX - ZUAG3802KR - 903152200 ELECTROLUX - ZUP3820B - 903151356 ELECTROLUX - ZUP3820B - 903151388 ELECTROLUX - ZUP3820BP - 903151357 ELECTROLUX - ZUP3820G - 903151359 ELECTROLUX - ZUP3820GP - 903151387 ELECTROLUX - ZUP3820GP - 903151389 ELECTROLUX - ZUP3820R - 903151362 ELECTROLUX - ZUP3820RP - 903151363 ELECTROLUX - ZUP3830 - 903151397 ELECTROLUX - ZUP3840C - 903151366 ELECTROLUX - ZUP3840CS - 903151365 ELECTROLUX - ZUP3840CS - 903151390 ELECTROLUX - ZUPG3801 - 903151381 ELECTROLUX - ZUS3920 - 903151401 ELECTROLUX - ZUS3920 - 903151406 ELECTROLUX - ZUS3921 - 903151440 ELECTROLUX - ZUS3922B - 903151449 ELECTROLUX - ZUS3922B - 903151450 ELECTROLUX - ZUS3922G - 903151452 ELECTROLUX - ZUS3922R - 903151451 ELECTROLUX - ZUS3922R - 903151463 ELECTROLUX - ZUS3922R - 903151464 ELECTROLUX - ZUS3925 - 903151405 ELECTROLUX - ZUS3926 - 903151465 ELECTROLUX - ZUS3930 - 903151409 ELECTROLUX - ZUS3930 - 903151421 ELECTROLUX - ZUS3930 - 903151439 ELECTROLUX - ZUS3932B - 903151454 ELECTROLUX - ZUS3932B - 903151456 ELECTROLUX - ZUS3932G - 903151455 ELECTROLUX - ZUS3932G - 903151457 ELECTROLUX - ZUS3932WP - 903151483 ELECTROLUX - ZUS3932WP - 903151484 ELECTROLUX - ZUS3940P - 903151425 ELECTROLUX - ZUS3940P - 903151436 ELECTROLUX - ZUS3950P - 903151474 ELECTROLUX - ZUS3960 - 903151402 ELECTROLUX - ZUS3960 - 903151431 ELECTROLUX - ZUS3960PT - 903151430 ELECTROLUX - ZUS3962 - 903151458 ELECTROLUX - ZUS3964 - 903151459 ELECTROLUX - ZUS3970 - 903151429 ELECTROLUX - ZUS3970P - 903151412 ELECTROLUX - ZUS3970P - 903151413 ELECTROLUX - ZUS3970P - 903151414 ELECTROLUX - ZUS3980P - 903151403 ELECTROLUX - ZUS3980P - 903151422 ELECTROLUX - ZUSG3900 - 903151435
20.50 Eur 20.50 Eur

+

2197596063, 2198922029, 193354020, 2193354129, 2193354160, 2193354210, 2193354244, 2193354251, 21933

Dulkių siurblio antgalis, 32mm, ELECTROLUX, su ratukais, originalus, apvalus VCBR-037

ZE330G ,ZE330G ,ZE346B ,ZE346B ,ZE355R ,ZE355R ,ZE360WP ,ZE360WP ,ZE341B ,ZE341B ,ZE346BCNM ,ZE346B ,ZE346B ,ZE360WP ,ZE360WP ,EL4101A ,ZE347 DUST ,ZE346DB ,ZE346DB ,ZE347 ,ZE346A ,ZE346A ,ZE346EB ,ZE346EB ,ZE346DB ,ZE346DB ,EL4103A ,ZE346B ,ZE346B ,ZE337 ,ZE337 ,ZE357 ,ZE357 ,ZUP3810 ,ZUP3810 ,ZUP3815 ,ZUP3815 ,AJM6717 ,AJM6717 ,AJM6717 ,AJM6717 ,AJM6717 ,AJM6850UK ,VAC100 ,VAC100 ,VAC100 ,VAC200 ,VAC200 ,VAC200 ,VAC200SP ,VAC200SP ,VAC100SB ,VAC100SB ,AJM6825 ,AJM6825 ,TO6930 ,ZSC6911BRA ,SUPER ,ZSC6912 CVM ,SUPER ,ZSC6910 ,ZSC6910KRH ,ZSC6920KRH ,ASC6940UK ,TO6930SP ,ZSC6911BRA ,SUPER ,SUPER ,VAC200 ,VAC200 ,VAC200 ,AJM68FD1 ,AJM68FD1 ,AJM68FD1 ,ZJM6820KRH ,ZJM6820KRH ,AJM68FD1 ,AJM68FD2 ,VAC125 ,ZJM6820KRH ,ZJM6820KRH ,ZJM68FD1 ,ZJM68FD1 ,ZSC69FD2 ,ZSC69FD2 ,ZSC69FD2 ,ASC69FD2 ,TO69FD2 ,ASC69FD2UK ,ZSC69FD2CH ,ZSC69FD2 ,ZSC69FD2 ,ASC69FD2 ,SUP11 ,SUP11 ,SUP11 ,SUP11 ,ZSC69FD3 ,ZSC69FD3 ,UPCLASSIC
38.00 Eur 38.00 Eur

+

4071385746, 9001954388, VARIO500

Dulkių siurblio antgalis, 32mm (komplekte perėjimas į 35mm) ELECTROLUX, plotis 260mm, su ratukais, originalus VCBR-062

Electrolux-Gruppe 61821100000 19990301P Electrolux-Gruppe 61836790100 19940101 Electrolux-Gruppe 61837993100 19940101 Electrolux-Gruppe 61838530300 19940101 Electrolux-Gruppe 61839300000 19990301P Electrolux-Gruppe 61839310000 19990301P Electrolux-Gruppe 61839390100 19990301P Electrolux-Gruppe 61839390200 19990301P Electrolux-Gruppe 61839390300 19990301P Electrolux-Gruppe 90008500300 Vampyrette 329 Electrolux-Gruppe 90008500400 Vampyrette 314-1 Electrolux-Gruppe 90008500500 Vampyrette 320-1 Electrolux-Gruppe 90008500700 Vampyrette 330 Electrolux-Gruppe 90008500800 Vampyrette 330 Electrolux-Gruppe 90008500900 Vampyrette 339-0 Electrolux-Gruppe 90008501000 Vampyrette Space Electrolux-Gruppe 90008501100 Vampyrette 333 Electrolux-Gruppe 90008501200 Vampyrette Mega Power Electrolux-Gruppe 90008501300 Vampyrette 334 Electrolux-Gruppe 90019000000 Vampyr 5010-0 Electrolux-Gruppe 90019000100 Vampyr 5030 Electronic Electrolux-Gruppe 90019000200 Vampyr 5100 Electronic Electrolux-Gruppe 90019000300 Vampyr 5010-1 Electrolux-Gruppe 90019000400 Vampyr 5030-1 Electronic Electrolux-Gruppe 90019000500 Vampyr 5100-1 Electronic Electrolux-Gruppe 90019000600 Vampyr Exquisit 1201 Electrolux-Gruppe 90019000700 Vampyr Compact Electronic Electrolux-Gruppe 90019000800 Vampyr Exquisit 1202 Electrolux-Gruppe 90019000900 Vampyr 5030-9 Electronic Electrolux-Gruppe 90019001000 Vampyr 5030-4 Electrolux-Gruppe 90019001100 Vampyr Compact Electronic Electrolux-Gruppe 90019001300 Vampyr 5010-3 Electronic Electrolux-Gruppe 90019001400 Vampyr 5030-3 Electronic Electrolux-Gruppe 90019001500 Vampyr 5010-5 Electronic Electrolux-Gruppe 90019001600 Vampyr 5100-5 Electronic Electrolux-Gruppe 90019001800 Vampyr 5010-2 Electronic Electrolux-Gruppe 90019001900 Vampyr 5011-2 Electronic Electrolux-Gruppe 90019002000 Vampyr 5030-2 Electronic Electrolux-Gruppe 90019002100 Vampyr 5005-0 Electronic Electrolux-Gruppe 90019002200 Öko Vampyr Rosso Electrolux-Gruppe 90019002300 Vampyr 5030 Korea Electrolux-Gruppe 90019002400 Vampyr 5030-1Korea Electrolux-Gruppe 90019002600 Vampyr 5030-0 Electronic Electrolux-Gruppe 90019002700 Vampyr 5030-1 Electronic Electrolux-Gruppe 90019002900 CN 500 Electrolux-Gruppe 90019003000 Öko Vampyr Rosso Electrolux-Gruppe 90019003300 Vampyr Rosso ZA Electrolux-Gruppe 90019003500 Vampyr Compact Electronic Electrolux-Gruppe 90019020000 Vampyr 6100 Electronic Electrolux-Gruppe 90019020100 Vampyr 6200 Electronic Electrolux-Gruppe 90019020200 Vampyr 6209 Electronic Electrolux-Gruppe 90019020300 Vampyr 6400 Electronic Electrolux-Gruppe 90019020500 Öko Vampyr 6150 Electronic Electrolux-Gruppe 90019020600 Öko Vampyr 6159 Electronic Electrolux-Gruppe 90019020700 Öko Vampyr 6450 Electronic Electrolux-Gruppe 90019020800 Vampyr 6100 Electronic Electrolux-Gruppe 90019020900 Vampyr 6200 Electronic Electrolux-Gruppe 90019021000 Vampyr 6209-3 Electronic Electrolux-Gruppe 90019021100 Vampyr 6450-3 Electronic Electrolux-Gruppe 90019021200 Vampyr 6400-5 Electronic Electrolux-Gruppe 90019021400 Vampyr 6109-0 Electronic Electrolux-Gruppe 90019021600 Vampyr 6200-4 Electrolux-Gruppe 90019021700 Vampyr 6210-0 Electronic Electrolux-Gruppe 90019021900 Vampyr 6100-2 Electronic Electrolux-Gruppe 90019022100 Vampyr 6200-2 Electronic Electrolux-Gruppe 90019022200 Vampyr 6400-2 Electronic Electrolux-Gruppe 90019022400 Vampyr 6200 Korea Electrolux-Gruppe 90019022700 Öko Vampyr Terra Electrolux-Gruppe 90019023000 Vampyr 6200-7 Electronic Electrolux-Gruppe 90019040500 Vampyr SE Electronic Electrolux-Gruppe 90019040800 Vampyr 8101-0 Electronic Electrolux-Gruppe 90019041100 Vampyr 8200-2 Electronic Electrolux-Gruppe 90019060000 Vampyr Plus Electronic Electrolux-Gruppe 90019060200 Vampyr Pro Edition Electrolux-Gruppe 90019060300 Vampyr 7305 Electrolux-Gruppe 90019060600 Vampyr 7210 Electronic Electrolux-Gruppe 90019060800 Vampyr SL Electronic Electrolux-Gruppe 90019060900 Öko Vampyr Electronic Electrolux-Gruppe 90019061000 Öko Vampyr Plus
24.90 Eur 24.90 Eur

+

9001965756, 9002567221, 1924990615, 1924990888, VZE060, VCB501

Dulkių siurblio antgalis TURBO, VCB501, 32/35mm, ELECTROLUX VCBR-030

AEG AAC6727 AEG AAC6727 (910288315 00) AEG AAC6755 AEG AAC6755 (910288316 00) AEG AAC6755 (910288316 01) AEG AAM6118 AEG AAM6118 (910288727 01) AEG AAM6119N AEG AAM6119N (903151218 00) AEG AAM6119N (903151218 01) AEG AAM6150N AEG AAM6150N (910288763 00) AEG ACX6204N AEG ACX6204N (910288792 00) AEG CE2100TRIO AEG CE2100TRIO (903151804 00) AEG CE2300DUO AEG CE2300DUO (910287390 00) AEG CE4124TRIO AEG CE4124TRIO (910287386 00) AEG CE4124TRIO (910287386 01) AEG CE4124TRIO (910287386 02) AEG POW24TRIO AEG POW24TRIO (910287383 00) Electrolux ZAC6730 Electrolux ZAC6730 (910288308 00) Electrolux ZAC6730 (910288308 01) Electrolux ZAC6742 Electrolux ZAC6742 (910288309 00) Electrolux ZAC6827 Electrolux ZAC6827 (910288358 00) Electrolux ZAC6842 Electrolux ZAC6842 (910288337 00) Electrolux ZAM6250 Electrolux ZAM6250 (910288776 00) Electrolux ZAM6250 (910288776 01) Electrolux ZAM6271 Electrolux ZAM6271 (903151202 00) Electrolux ZAM6280 Electrolux ZAM6280 (903151224 00) Electrolux ZAM6290 Electrolux ZAM6290 (903151225 00) Electrolux ZCX6207 Electrolux ZCX6207 (910288715 00) Electrolux ZCX6412 Electrolux ZCX6412 (903151104 00) Electrolux ZCX6422 Electrolux ZCX6422 (903151111 00) Electrolux ZCX6440 Electrolux ZCX6440 (910288781 00) Electrolux ZCX6440 (910288781 01) Zanussi ZAN3910 Zanussi ZAN3910 (900083792 00) Zanussi ZAN3920 Zanussi ZAN3920 (900083793 00) Zanussi ZAN3930 Zanussi ZAN3930 (900083794 00) Zanussi ZAN3940 Zanussi ZAN3940 (900083926 00)
22.90 Eur 22.90 Eur

+

1099025049, 9001683441

Dulkių siurblio antgalis, 32mm, ELECTROLUX, su ratukais, originalus VCBR-050

"CALY1400 COMPL YS T0260 CYCLONE 1000 DIAMANT 812.0 DIAMANT 812.1 DIAMANT 812.3 LlDL LUXOR PA6192 SANSAC T01186 T0210N T0210V T0212 T0215 T0216 T0218 T0218A T0224 T0270 T0280 T0290 T0370 T0380 T0390 T0465 T0466 T0467 STRATOS T0470 T0477 STRATOS T0478 T0482 T0482P T0484 T0486 T0490 T05037 T05038 T06000 T06002 T06150 T06160 T06170 T06180 T06190 TOCE2100 TOCE2300 TOP520 TOP530 TORNADO T0480 TOSANSAC TOSANSAC Z7520 Z7520 PARKETTO"
20.45 Eur 20.45 Eur

+

1099025098, 1099025189, 1099025254, 1099025262, 1099052043, 1099052050, 1099052068, 1099052076, 1099

Dulkių siurblio antgalis AEG, ELECTROLUX, 32mm VCBR-039

907331801 00 TO4517 910284127 00 TO1134Q 910284131 00 Z1135GB 910284132 00 Z1136GB 910284135 00 TO1137Q 910284137 00 Z1161 910284137 01 Z1161 910284138 00 Z1161W 910284138 01 Z1161 910284139 00 Z1171 910284139 01 Z1171 910284140 00 Z1171W 910284140 01 Z1171 910284141 00 Z1172 910284142 00 Z1172W 910284142 01 Z1172 910284143 00 Z1173 910284144 00 Z1181E 910284145 00 Z1181 910284146 00 Z1181W 910284149 00 Z1017X 910284150 00 Z1018 910284151 00 Z1027X 910284152 00 Z1032 910284153 00 Z1033 910284154 00 Z1037X 910284155 00 Z1037 910284156 00 Z1034 910284157 00 Z1035 910284158 00 Z1036 910284159 00 Z1038 910284160 00 U1123SCH 910284160 01 U1123SCH 910284161 00 U1114 910284161 01 U1114 910284162 00 U1116 910284162 01 U1116 910284163 00 U1124 910284163 01 U1124 910284167 00 U1036 910284169 00 U1113 910284169 01 U1113 910284170 00 SMART140.0 910284171 00 SMART160.0 910284172 00 SMART170.0 910284173 00 Z1032T 910284174 00 Z1033T 910284175 00 Z1037T 910284176 00 Z1034T 910284177 00 Z1035T 910284181 00 Z1118X 910284183 00 TO1136Q 910284184 00 Z1027V 910284185 00 Z1034V 910284188 00 TO1140Q 910284189 00 TO1141Q 910284190 00 TO1142Q 910284191 00 TO180 910284191 01 TO180 910284192 00 PRIVILEG 662.035 5 910284193 00 Z1174 910284194 00 TO1005 910284195 00 Z1028 910284404 00 HN4500B 910284404 01 HN4500B 910284406 00 Z1175T 910284407 00 HN4320 910284409 00 Z1029T 910284410 00 TO1143 910284411 00 TO1144 910284412 00 TO1145 910284413 00 MM170 910284414 00 U1113 910284414 01 U1113 910284417 00 Z1155 910284418 00 TO1146 910284419 00 Z1181 910284420 00 TO 1900 910284422 00 TO1147 910284423 00 TO1148 910284424 00 TO1149 910284426 00 TO1150 910284427 00 Z1181 910284428 00 TO1150P 910286417 00 AEC7571 910286616 00 AAM6103A 910286617 00 AAM6105A 910286619 00 AAM6101 910286620 00 AAM6102 910286621 00 AAM6103 910286622 00 AAM6105 910286628 00 ZAM6103 910286629 00 ZAM6104 910286638 00 TO6410 910286639 00 TO6420 910286640 00 TO6430 910286641 00 TO6440 910286657 00 AAM6108 910286660 00 ZCX6200
20.45 Eur 20.45 Eur

+

449.0000, 793493, 00793493, 00795420, 795420

Dulkių siurblio antgalis BOSCH, SIEMENS, ZELMER, 32/35mm VCBR-040

AP8000/01 ZVC212EF(00) ZVC340SP(00) ZVC340ST(00) ZVC340XP(00) ZVC340XT(00) ZVC341ST(00) ZVC342SP(00) ZVC342SPRU(00) ZVC380SK(00) ZVC380SP(00) ZVC380ST(00) ZVC381SK(00) ZVC381SP(00) ZVC381ST(00) ZVC382SP(00) ZVC382ST(00) ZVC722ST(00) ZVC722STUA(00) ZVC722ZK(00) ZVC722ZKUA(00) ZVC762SPRU(00) ZVC762ZP(00) ZVC762ZPRU(00) ZVC762ZPUA(00) ZVCA54KB(00)
18.54 Eur 18.54 Eur

+

AGB74212501, 5249FI1443B, AGB69486514, AGB65854308, AGB69486511, AGB72912302

Dulkių siurblio antgalis LG, 32mm jungtis, su ratukais, orig. VCBR-025

FVD3050, FVD3051, FVD3060, FVD3061, SVC3033ND, SVC3045RT, SVC3244NT, SVC3245RT, SVC3251ND, SVC3A55HT, SVC3A56HTU, SVC3B51ST, SVC3B52SD, SVC3E51ND, SVC3E52SD, SVC3E53NT, SVC3G42ND, SVC4245HTV, SVC4A51HTU, SVC5983HTU, SVC5A51STU, SVC6161HTV, SVC7041NTV, SVC7052NTR, SVC7143HTR, V-3500HT, V-3900RT, V-3910D, V-3943T, V-C3033ND, V-C3037RD, V-C3038ND, V-C3041NT, V-C3048ND, V-C3049NT, V-C3055NT, V-C3145RD, V-C3245ND, V-C3245RT, V-C3246ND, V-C3247ND, V-C3248NT, V-C3249ND, V-C3251ND, V-C3252RD, V-C3443NDV, V-C3643HT, V-C3644HT, V-C3843ND, V-C3844RD, V-C3852NTV, V-C3853NT, V-C3855RT, V-C3942ND, V-C3944SD, V-C3952RT, V-C3954ST, V-C3A57ST, V-C3A58NT, V-C3A61ST, V-C3A62STU, V-C3C41ND, V-C3C43ND, V-C3C44ND, V-C3E45ND, V-C3E51ND, V-C3E52SD, V-C3E53NT, V-C3E55ST, V-C3G35NT, V-C3G42ND, V-C3G44NT, V-C3G51NTU, V-C3G51ST, V-C3G52ST, V-C3G63NTU, V-C3G63STU, V-C4042ST, V-C4044ST, V-C4052HT, V-C4053HTU, V-C4054HT, V-C4055HT, V-C4055HTU, V-C4056HTU, V-C4061ST, V-C4062HT, V-C4063HTU, V-C4155NTR, V-C4157STR, V-C4243HTU, V-C4265HTV, V-C4266HEU, V-C4273HTU, V-C4461HTV, V-C4462HTU, V-C4552ST, V-C4554HT, V-C4557STU, V-C4563HT, V-C4571HT, V-C4A51HTU, V-C4A52HT, V-C4B52ST, V-C5271NT, V-C5272NT, V-C5281ST, V-C5556NT, V-C5571ST, V-C5572STU, V-C5573ST, V-C5574NT, V-C5575NTR, V-C5581HT, V-C5582HEU, V-C5587HTR, V-C5681HT, V-C5682HTM, V-C5765ST, V-C5766STU, V-C5771ST, V-C5772ST, V-C5773STU, V-C5856CT, V-C5971ST, V-C5982STU, V-C5983HTU, V-C5A41SD, V-C5A42SD, V-C5A42ST, V-C5A43SD, V-C5A51STU, V-C6161HTV, V-C6172HTU, V-C6378CEU, V-C6481HT, V-C6482ST, V-C6701CEU, V-C6702HEU, V-C6783HT, V-C6784ST, V-C6785HTR, V-C6786STR, V-C7041NTV, V-C7053HTR, V-C7059HTG, V-C7064HEU, V-C7141NT, V-C7141NTR, V-C7143NT, V-C7251NT, V-C7251NTB, V-C7252HT, V-C7263HTQ, V-C7263HTQB, V-C7264HEU, V-C7751HTU, V-C7752HTV, V-C7753NT, V-C7760NTV, V-C7765HTV, V-C7768HEU, V-C7779CEU, V-C7811CTP, V-CD381STM, V-CP253NT, V-CP253RT, V-CR563ST, VB2716NRD, VB2717NRT, VC1060N, VC1061N, VC20261HQ, VC20262HU, VC30251S, VC3715N, VC3715S, VC3716N, VC37181S, VC37182SQ, VC37201SQ, VC37203HQ, VC3728S, VC3728SQ, VC3815N, VC38162NU, VC3816N, VC38172RQ, VC38251N, VC38261S, VC38262SU, VC5716N, VC5716SR, VC5716SU, VC60161ND, VC60162ND, VC60163ND, VC61161N, VC61162N, VC6717S, VC6718SN, VK70162N, VS3300T, VS3310D, VSC3343ND, VSC3345ST, VSC3645HTV, VSC4155NTR, VSC5574NT, VSC5575NTR, VSC5581HT, VSC5587HTR, VSC7064HEU, VTC3143ND, VTC4566HTU, VTC7052NTR
17.95 Eur 17.95 Eur

+

22412900

Dulkių siurblio antgalis NILFISK, 270mm VCBR-015

Aprašymo nėra

6.37 Eur 6.37 Eur

+

432200422712, 432200423661, 434100420840, 434100420850, 432200422715

Dulkių siurblio antgalis PHILIPS, TRI ACTIVE, su ratukais, su fiksavimo skylute VCBR-024

"Philips FC684101 Philips FC6841A Philips FC6841A Philips FC684201 Philips FC6842A Philips FC6842A Philips FC8398 Philips FC839802 Philips FC8398LFL Philips FC8398LFL Philips FC8406 Philips FC840601 Philips FC8408 Philips FC840801 Philips FC840802 Philips FC8410 Philips FC841001 Philips FC8412 Philips FC841201 Philips FC8426 Philips FC842602 Philips FC842602 Philips FC842802 Philips FC842802 Philips FC8429 Philips FC842902 Philips FC842902 Philips FC8430 Philips FC843002 Philips FC843002 Philips FC8432 Philips FC843201 Philips FC8434 Philips FC843402 Philips FC8436 Philips FC843602 Philips FC843603 Philips FC8436B Philips FC8437 Philips FC843702 Philips FC8438 Philips FC843802 Philips FC8439 Philips FC843902 Philips FC8604 Philips FC860401 Philips FC8606 Philips FC860601 Philips FC8607 Philips FC860701 Philips FC8716 Philips FC8720 Philips FC8722 Philips FC8724 Philips FC873401 Philips FC873402 Philips FC873403 Philips FC873471 Philips FC873601 Philips FC873801 Philips FC874001 Philips FC874002 Philips FC891502 Philips FC891503 Philips FC891701 Philips FC891702 Philips FC9004 Philips FC900401 Philips FC9018 Philips FC901801 Philips FC901810 Philips FC9018AB Philips FC9018AB Philips FC9019 Philips FC901909 Philips FC9020 Philips FC902001 Philips FC9020AB Philips FC9020AB Philips FC9021 Philips FC9022 Philips FC902201 Philips FC9022AB Philips FC9022AB Philips FC9023 Philips FC902309 Philips FC9024 Philips FC902401 Philips FC9025 Philips FC902509 Philips FC9026 Philips FC902601 Philips FC9027 Philips FC902709 Philips FC9050 Philips FC905001 Philips FC9054 Philips FC905401 Philips FC9056 Philips FC905601 Philips FC905602 Philips FC9057 Philips FC905701 Philips FC9060 Philips FC906001 Philips FC9061 Philips FC906101 Philips FC9064 Philips FC906401 Philips FC906402 Philips FC9066 Philips FC906601 Philips FC906602 Philips FC906603 Philips FC906604 Philips FC9067 Philips FC906701 Philips FC906702 Philips FC907001 Philips FC9071 Philips FC907101 Philips FC907102 Philips FC907103 Philips FC907108 Philips FC9073 Philips FC907301 Philips FC9074 Philips FC907401 Philips FC9076 Philips FC907601 Philips FC907602 Philips FC9078 Philips FC907801 Philips FC9082 Philips FC908201 Philips FC908202 Philips FC9086 Philips FC908601 Philips FC9089 Philips FC908901 Philips FC9100 Philips FC910020 Philips FC9101 Philips FC910130 Philips FC9101A Philips FC9101A Philips FC9101AB Philips FC9101AB Philips FC9102 Philips FC910201 Philips FC910209 Philips FC910219 Philips FC910220 Philips FC910229 Philips FC910230 Philips FC910235 Philips FC910240 Philips FC910288 Philips FC910299 Philips FC9102AC Philips FC9102AC Philips FC9102AF Philips FC9102AF Philips FC9103 Philips FC910301 Philips FC910309 Philips FC910320 Philips FC9103AC Philips FC9103AC Philips FC910401 Philips FC910409 Philips FC9104AC Philips FC9104AC Philips FC910609 Philips FC9106AB Philips FC9106AB Philips FC910801 Philips FC910809 Philips FC9108AB Philips FC9108AB Philips FC911001 Philips FC911009 Philips FC9110AB Philips FC9110AB Philips FC911209 Philips FC9112AB Philips FC9112AB Philips FC9114 Philips FC9116 Philips FC911601 Philips FC912020 Philips FC9120A Philips FC9120A Philips FC9122 Philips FC912201 Philips FC912220 Philips FC9122A Philips FC9122A Philips FC912401 Philips FC912420 Philips FC9124A Philips FC9124A Philips FC9126 Philips FC912620 Philips FC9126A Philips FC9126A Philips FC912801 Philips FC912820 Philips FC9128A Philips FC9128A Philips FC9130 Philips FC913001 Philips FC913002 Philips FC913020 Philips FC913022 Philips FC9130A Philips FC9130A Philips FC9131A Philips FC9131A Philips FC9132 Philips FC913201 Philips FC9132A Philips FC9132A Philips FC9150 Philips FC915002 Philips FC9150B Philips FC9152 Philips FC9152B Philips FC915301 Philips FC915308 Philips FC915311 Philips FC9154 Philips FC915403 Philips FC9154B Philips FC9160 Philips FC9160A Philips FC9161 Philips FC916101 Philips FC916102 Philips FC9161A Philips FC9161B Philips FC9162 Philips FC916201 Philips FC916202 Philips FC9162A Philips FC9164 Philips FC916401 Philips FC9164A Philips FC9165 Philips FC916501 Philips FC916502 Philips FC9165A Philips FC9166 Philips FC916601 modeliams Philips FC9166A Philips FC9170 Philips FC917001 Philips FC917002 Philips FC917008 Philips FC9171 Philips FC917101 Philips FC917102 Philips FC9172 Philips FC917201 Philips FC917202 Philips FC917301 Philips FC9174 Philips FC917401 Philips FC917408 Philips FC9175 Philips FC917501 Philips FC917502 Philips FC9176 Philips FC917601 Philips FC917608 Philips FC9177 Philips FC917701 Philips FC917801 Philips FC917901 Philips FC9200 Philips FC9200B Philips FC9202 Philips FC9202B Philips FC9204 Philips FC920402 Philips FC9204B Philips FC920501 Philips FC9206 Philips FC9206B Philips FC9208 Philips FC9208B Philips FC9209 Philips FC9209B Philips FC9210 Philips FC921001 Philips FC9212 Philips FC921201 Philips FC9214 Philips FC921401 Philips FC9216 Philips FC921601 Philips FC921604 Philips FC9218 Philips FC921801 Philips FC921802 Philips FC921901 Philips FC9222 Philips FC922201 Philips FC9226 Philips FC922601 Philips FC922602 Philips FC9228 Philips FC922801 Philips FC9229 Philips FC922901 Philips FC9232 Philips FC923201 Philips FC9236 Philips FC923601 Philips FC923602 Philips FC9238 Philips FC9239 Philips FC923901 Philips FC9252 Philips FC925201 Philips FC9254 Philips FC925401 Philips FC925402 Philips FC9256 Philips FC925601 Philips FC9262 Philips FC926201 Philips FC9264 Philips FC926401 Philips FC926402 Philips FC9266 Philips FC926601 Philips HR8569 Philips HR8569AD Philips HR8569AD Philips HR8573 Philips HR857312 Philips HR8573AC Philips HR8573AC modeliams.
31.00 Eur 31.00 Eur

+

432200424881

Dulkių siurblio antgalis PHILIPS, TRI ACTIVE, su ratukais, be fiksavimo skylės VCBR-048

FC9184/01, FC9184/02, FC9184/11, FC9186/01 modeliams
57.00 Eur 57.00 Eur

+

432200420110

Dulkių siurblio antgalis PHILIPS super parquet VCBR-023

CP0197/01 FC6841/01 FC6842/01 FC6843/01 FC6843/02 FC6843/03 FC6843/04 FC6844/01 FC6844/02 FC8042/01 FC8042/02 FC8226/01 FC8264/01 FC8264/02 FC8276/31 FC8400/01 FC8402/01 FC8404/01 FC8406/01 FC8408/01 FC8408/02 FC8410/01 FC8412/01 FC8421/02 FC8422/01 FC8424/02 FC8425/02 FC8426/02 FC8426/03 FC8428/02 FC8429/02 FC8430/02 FC8432/01 FC8439/02 FC8720/01 FC8724/01 FC8736/01 FC9002/01 FC9004/01 FC9006/01 FC9007/01 FC9008/01 FC9009/10 FC9010/09 FC9011/09 FC9011/29 FC9012/01 FC9014/01 FC9015/09 FC9016/01 FC9017/09 FC9017/30 FC9018/01 FC9018/10 FC9019/09 FC9020/01 FC9022/01 FC9023/09 FC9024/01 FC9025/09 FC9026/01 FC9027/09 FC9056/01 FC9056/02 FC9066/01 FC9066/02 FC9066/03 FC9066/04 FC9076/01 FC9076/02 FC9088/01 FC9088/02 FC9088/03 FC9100/20 FC9101/30 FC9103/01 FC9103/09 FC9103/20 FC9104/01 FC9104/09 FC9106/09 FC9108/01 FC9108/09 FC9110/01 FC9110/09 FC9112/09 FC9116/01 FC9120/20 FC9122/01 FC9122/20 FC9124/01 FC9124/20 FC9126/20 FC9128/01 FC9128/20 FC9130/01 FC9130/02 FC9130/20 FC9130/22 FC9132/01 FC9152/01 FC9162/01 FC9162/02 FC9165/01 FC9165/02 FC9166/01 FC9172/01 FC9172/02 FC9172/03 FC9175/01 FC9175/02 FC9175/03 FC9176/01 FC9176/08 FC9177/01 FC9177/91 FC9178/01 FC9178/03 FC9204/01 FC9209/01 FC9214/01 FC9218/01 FC9218/02 FC9218/03 FC9226/01 FC9226/02 FC9228/01 FC9236/01 FC9236/02 FC9236/03 FC9254/01 FC9254/02 HR6839/01 HR6840/01 HR8040 HR8368/01 HR8372/02 HR8376/05 HR8376/07 HR8569/12 HR8569/17 HR8571/15 HR8571/18 HR8900/12 HR8900/14 HR8900/15 HR8910/09 HR8910/12 HR8910/15
32.00 Eur 32.00 Eur

+

432200425091, CRP749/01

Dulkių siurblio antgalis PHILIPS CRP749/01, orig. VCBR-053

FC8470, FC8472, FC8473, FC8474, FC8475, FC8476, FC8477 ir kitiems modeliams.
19.95 Eur 19.95 Eur

+

-

Dulkių siurblio antgalis, 30-37mm, universalus, parketui VCBR-054

Aprašymo nėra

8.11 Eur 8.11 Eur

+

-

Dulkių siurblio antgalis, 32/35mm, universalus, be ratukų VCBR-051

Aprašymo nėra

7.95 Eur 7.95 Eur

+

-

Dulkių siurblio antgalis (turbo) universalus, 30-37mm (reguliuojamas) VCBR-029

Aprašymo nėra

11.50 Eur 11.50 Eur

+

1000353

Dulkių siurblio antgalis, 32mm, ELECTROLUX, NILFISK, univeralus, be ratukų VCBR-004

Aprašymo nėra

5.45 Eur 5.45 Eur

+

-

Dulkių siurblio antgalis, 32mm, ELECTROLUX, NILFISK, univeralus, su ratukais, HQ VCBR-067

Aprašymo nėra

9.90 Eur 9.90 Eur

+

1 | 2 | 3   >   >>

Visos kainos nurodytos su 21% PVM

Vilnius

Lakūnų g. 47/Žirmūnų g. 68, LT-09124
Tel./faksas: +370 5 2760300
Mob. tel. +370 671 59997
El. paštas: [email protected]
Darbo laikas: I-V – 9:00-18:00, VI - 10:00-14:30
Kaunas

Mituvos g. 2, LT-50130
Tel./faksas: +370 37 380508
Mob. tel. +370 673 97815
El. paštas: [email protected]
Darbo laikas: I-V – 9:00-18:00, VI - 10:00-14:30
Klaipėda

Minijos g. 39, LT-91207
Tel./faksas: +370 46 205109
Mob. tel. +370 646 81678
El. paštas: [email protected]
Darbo laikas: I-V – 9:00-18:00
Šiauliai

Pramonės g. 15, LT-78137
Tel./faksas: +370 41 200239
Mob. tel: +370 608 49815
El. paštas: [email protected]
Darbo laikas: I-V – 9:00-17:00
close
ok Prekė įdėta į krepšelį


prod x